REGISTERED OFFICE

223, Pratap Nagar Housing Society, Vashistha Marg, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302020

+91 - 9828157399

info@capacitaconnect.com

CORPORATE OFFICE

223, Pratap Nagar Housing Society, Vashistha Marg, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302020

+91 - 9828157399

info@capacitaconnect.com